Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Poświętne od 22.04.2020

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Poświętne od 22.04.2020Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że od dnia 22 kwietnia do odwołania Urząd Gminy Poświętne zmienia dotychczasową organizację pracy.Urząd Gminy Poświętne do odwołania jest zamknięty dla interesantów za wyjątkiem realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym:
– obsługą mieszkańców przez Urząd Stanu Cywilnego w zakresie wydawania aktów narodzin i zgonów oraz udzielanie ślubów. Śluby odbywają się przy ograniczeniu liczby obecnych osób do nowożeńców oraz świadków,
– przyjmowaniem wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych,
– ewidencją ludności, rejestr wyborców
– sprawami związanymi z: zagospodarowaniem przestrzennym oraz ochroną środowiska, świadczeniem usług komunalnych, pomocą społecznąZadania będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Urząd Gminy Poświętne przyjmuje klientów po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem danej komórki organizacyjnej. Wizyta będzie możliwa tylko w maseczce i rękawiczkach jednorazowych, w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.
25 752-03-90 (wew. 21) – Urząd Stanu Cywilnego
25 752-03-90 (wew. 12) – dowody
25 752-03-90 (wew. 12) – ewidencja ludności
25 752-03-90 (wew. 12) – rejestr wyborców
25 752-03-90 (wew. 18) – wycinka drzew, decyzja środowiskowa
25 752-03-90 (wew. 18) – świadczenia usług komunalnych
25 752-03-90 (wew. 18) – warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego
25 752-03-90 (wew. 22) – pomocy społecznej

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt klientów z pracownikami możliwy jest wyłącznie telefoniczne lub mailowo w godzinach pracy Urzędu.
Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na skrzynkę 1gu999wbboProsimy o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń, mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii koronawirusa i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu.