PRZEDSZKOLA – WZNOWIENIE ZAJĘĆ OD 11 MAJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od poniedziałku 11 maja 2020r. przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne (Nowe Ręczaje, Wólka Dąbrowicka) oraz oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (w Poświętnem, Międzylesiu, Nowych Ręczajach, Zabrańcu, Wólce Dąbrowickiej, Turzu) wznawiają zajęcia opiekuńcze na zasadach określonych w nowym rozporządzeniu MEN, a także zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ.

Wszystkie placówki będą sprawować opiekę nad dziećmi w godzinach od 7:00 do 17:00.W okresie od 5.05 do 8.05 w/w placówki będą przygotowywane do wprowadzenia specjalnej organizacji pracy oraz wprowadzenia procedur bezpieczeństwa.

W dniach 5-8.05 zostaną przeprowadzone wstępne zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – analiza potrzeb opieki nad dziećmi w czasie pandemii dla zapewnienia wsparcia rodzicom pracującym. Rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołami w godzinach pracy sekretariatów, tj. poniedziałek – piątek od 8:00 do 13:00. (nr tel. do szkół podajemy w załączeniu)

Zgodnie z wytycznymi MEN i Sanepidu liczba dzieci w grupie nie powinna wynosić więcej niż 12 osób. Dlatego też nie będzie możliwości objęcia opieką wszystkich dzieci, które wcześniej uczęszczały do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice ze względu na pracę nie mają możliwości zapewnienia im opieki w domu.

Prosimy o niezwłoczne przekazywanie dyrektorom placówek informacji, kto z Państwa, z powodu powrotu do pracy, nie będzie mógł zapewnić dziecku opieki w domu. Jeśli zdiagnozowane potrzeby okażą się duże, to od 11.05 będą wymagane zaświadczenia o zatrudnieniu.Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek będą przekazywane przez dyrektorów rodzicom dzieci objętych opieką.

Z poważaniemWójt Gminy Poświętne
Sylwester Niźnik