Inwestycje

Budowa drogi gminnej w Nowych Ręczajach

Budowa drogi gminnej (dz. nr. 354) w Nowych Ręczajach. Długość odcinka – 1,5 kilometra. Koszt około 400 tys. zł. Do budowy zostało zużyte ok. 1.600,00 ton mieszanki asfaltowej. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

150 000 zł na wyposażenie szkół w Międzylesiu i Zabrańcu

Na wniosek wójta Gminy Poświętne o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rezerwa 0,4 kryterium V), Minister Finansów przyznał Gminie Poświętne 150 000 zł. dofinansowania na wyposażenie szkół w Zabrańcu i Międzylesiu w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Czekamy na ocenę wniosku złożonego w ramach kryterium VI rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie nowo zaadoptowanych pomieszczeń.

Kolejne dotacje dla Gminy Poświętne

09.07.2020 r. Wójt Gminy Poświętne Sylwester Niźnik podpisał umowy dotacyjne w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Z budżetu Mazowsza otrzymamy:

50 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na: budowę placu zabaw w miejscowości Kolno, budowę placu zabaw w miejscowości Choiny, budowę chodnika w miejscowości Ręczaje Polskie, poprawę bezpieczeństwa w ruchu lokalnym w sołectwie Trzcinka, modernizację budynku wiejskiego w miejscowości Nadbiel.
100 000 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poświętne
150 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Powietrza na inwentaryzację i audyty energetyczne 15 budynków gminnych.

Dofinansowania dla Gminy Poświętne

Tym razem z budżetu Mazowsza. 20 tyś. zł na remont dachu strażnicy OSP Wola Ręczajska (Mazowieckie Strażnice OSP-2020) oraz 95 tyś. zł na przebudowę drogi gminnej w Nowych Ręczajach (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). W imieniu mieszkańców, a także druhów z OSP Wola Ręczajska serdecznie dziękuję.

Sylwester Niźnik,
Wójt Gminy Poświętne.

313 329,60 zł dofinansowania dla Gminy Poświętne

Dobra wiadomość dla mieszkańców. W dniu 24.06.2020 r. Gmina Poświętne zawarła z Wojewodą Mazowieckim umowę w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Uzyskana dopłata do organizacji komunikacji gminnej w roku 2020 wynosi 313 329,60 zł. Dofinansowanie pozwoli na uruchomienie 3 nowych regularnych linii gminnych od 1.07.2020 r, a także znacznie ułatwi organizację dotychczas funkcjonujących linii autobusowych.

Wyposażenie pracowni informatycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach

10 grudnia 2019 r. zakończono wyposażanie pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach. Z przeprowadzonego audytu wewnętrznego w szkołach na terenie Gminy Poświętne wynikało, że jest to szkoła wymagająca natychmiastowej modernizacji pracowni informatycznej oraz sprzętu sieciowego. W ramach projektu “Zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni informatycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach” zakupiono 21 komputerów typu All in One 24 calowych, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, tablicę interaktywną 65 cali, router bezprzewodowy oraz switch sieciowy. Sala została odnowiona, doposażona w 6 biurek dla dzieci, jedno dla nauczyciela oraz 20 ergonomicznych foteli obrotowych. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 69 tys. zł z czego 70% dofinansował Wojewoda Mazowiecki. Poniżej kilka zdjęć przed modernizacją i po.Sala po modernizacji.
Zdjęcia sali przed modernizacją

Sala przed modernizacją.

Sala przed modernizacją.

Sala przed modernizacją.

Wniosek na utworzenie Żłobka w Gminie Poświętne

W dniu 13 listopada został złożony przez Urząd Gminy wniosek na utworzenie w Gminie Poświętne żłobka dla 25 dzieci z programu Maluch +. Łączny koszt inwestycji wynosi 1.032.500 zł z czego dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 825 tys zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec stycznia 2020 roku.

Remont budynku Biblioteki na Klub Seniora

Trwają prace remontowe niewykorzystanych sal w budynku Biblioteki Publicznej w Poświętnem na dostosowanie ich na potrzeby Klubu Seniora. Łączna kwota dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ok. 95 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia – koniec grudnia 2019.

Remont drogi gminnej w Nowym Cygowie

25 listopada zakończył się remont drogi w miejscowości Nowy Cygów łączący drogę powiatową Międzyleś-Poświętne z drogą na Laskowiznę o długości ok. 600 metrów. Projekt był współfinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 75 tys. zł. Łączny koszt inwestycji ok. 188 tys. zł.