WODOCIĄG GMINNY

W środę 26 maja 2021 roku Wójt Gminy Sylwester Niźnik podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Choiny, Nowy Cygów, Poświętne, Cygów, Laskowizna”. Jest to 2 etap budowy tego odcinka gminnego wodociągu.Wartość prac wynosi 1.091.010,00 zł brutto. Inwestycja w 100% będzie sfinansowana ze środków uzyskanych przez Gminę Poświętne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Dzięki realizacji zadania, gminna sieć wodociągowa zyska dodatkowe 5.104 m długości. Termin zakończenia robót: 120 dni od podpisania umowy. Prace wykona: Zakład Inżynieryjno-Budowlany Przyborowski Sp. z o.o.