Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 mln

Gmina Poświętne złożyła 3 wnioski o uzyskanie dofinansowania do wymienionych niżej inwestycji:

1. Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców gminy poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik.

2. Modernizacja drogi gminnej relacji Nadbiel-Czubajowizna3. Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej w urządzenia do wykrywania skażeń oraz ochrony ludności przed skażeniami.Wszystkie

3 wnioski uzyskały wsparcie z RFIL.


Planowany termin zakończenia ww. inwestycji – grudzień 2021 r.