DROGA NADBIEL-CZUBAJOWIZNA

Do piątku 28 maja 2021 r.zostanie zakończona modernizacja nawierzchni i poboczy drogi gminnej relacjiCzubajowizna – Nadbiel. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna nawierzchni. Droga o długości 2 km będzie kosztowała 556.558,36 zł z tego 500.000,00 zł zostanie sfinansowane ze środków uzyskanych przez Gminę Poświętne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Prace realizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.