Kolejne dotacje dla Gminy Poświętne

09.07.2020 r. Wójt Gminy Poświętne Sylwester Niźnik podpisał umowy dotacyjne w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Z budżetu Mazowsza otrzymamy:

50 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na: budowę placu zabaw w miejscowości Kolno, budowę placu zabaw w miejscowości Choiny, budowę chodnika w miejscowości Ręczaje Polskie, poprawę bezpieczeństwa w ruchu lokalnym w sołectwie Trzcinka, modernizację budynku wiejskiego w miejscowości Nadbiel.
100 000 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poświętne
150 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Powietrza na inwentaryzację i audyty energetyczne 15 budynków gminnych.