3 MLN. ZŁ NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ

Z przyjemnością informujemy, że złożony przez nas wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2021 r. projekt został przekazany do Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 4.Kwota dofinansowania wynosi: 3 082 842,26
Kwota wydatków kwalifikowanych : 3 853 552,83
Projektem objęte zostaną:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Dąbrowickiej,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrańcu
Budynek przy Ośrodku Zdrowia w Poświętnem (GOPS)W ramach projektu zostaną wykonane:Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów,
Modernizacja kotłowni i systemów c.o. i c.w.u.
Wymiana źródeł ciepła na pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne,
Instalacja systemu paneli fotowoltaicznych,
Wymiana drzwi zewnętrznych.Projekt “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).