1 SIERPNIA – TRENING WYKORZYSTANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH POPRZEZ SYRENY ALARMOWE