REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Informujemy, że od 8.03.2021 do 19.03.2021 można składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poświętne.

Oddziały dla dzieci w wieku 3-5 lat funkcjonują w przedszkolach w Poświętnem, Zabrańcu, Wólce Dąbrowickiej i Nowych Ręczajach.Oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 5-6 lat funkcjonują przy wszystkich szkołach gminnych.

Poniżej zamieszczamy linki do dokumentów dotyczących rekrutacji.

TERMINYhttps://poswietne.bip-e.pl/…/20724,ZARZADZENIE-Nr-72021…

KRYTERIAhttps://poswietne.bip-e.pl/…/17871,Uchwala-nr…

WZORY DOKUMENTÓWhttps://poswietne.bip-e.pl/…/17890,ZARZADZENIE-Nr-62020…