Rekrutacja do gminnego żłobka!

Gminny Żłobek „ Kraina Montessori” w Poświętnem rozpoczyna rekrutację dzieci w wieku od 1 roku do lat 3.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie https://gminaposwietne.pl/…/dokumenty-rekrutacyjne-do…/

Dokumenty rekrutacyjne:

– wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,

– formularz rekrutacyjny,

– deklaracja udziału w projekcie,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

– oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3,

– zaświadczenie o urlopie wychowawczym/ macierzyńskim/rodzicielskim,

– zaświadczenie o zatrudnieniu,

– oświadczenie o wielodzietności rodziny,

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Komplet dokumentów do wypełnienia można również otrzymać w żłobku.

Dokumenty należy składać osobiście w placówce (Gminny Żłobek w Poświętnem, Cygów 60A, 05-326 Poświętne) w dniach do 8.03 do 19.03.2021 w godzinach 8.00-16.00.

Uwaga! Podczas składania dokumentów, prosimy okazanie aktu urodzenia dziecka oraz dowodu osobistego. W przypadku rodzin wielodzietnych – o okazanie karty dużej rodziny.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, gdyż określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Pierwszy żłobek w Gminie Poświętne”.

W przypadku osób zakwalifikowanych potrzebne będą następujące dokumenty najpóźniej w dniu rozpoczęcia projektu czyli 01.04.2021r.

*w przypadku osób pracujących – zaświadczenie od pracodawcy

*w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie z PUP

*w przypadku osób biernych zawodowo/bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP – zaświadczenie ZUS

Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do projektu odbędzie się dnia 26.03 godzinie 15.00, (lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na drzwiach Żłobka).