Projekt „ZDALNA SZKOŁA”

Dofinansowanie na zakup laptopów.

Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł. na zakup 40 sztuk laptopów w konkursie grantowym “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupione laptopy zostaną przekazane uczniom i nauczycielom z terenu Gminy Poświętne, którzy z powodu braku sprzętu nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnych lekcjach i realizowania podstawy programowej w domu w czasie pandemii koronawirusa.

Projekt „ZDALNA SZKOŁA+”

Dofinansowanie na zakup komputerów.


Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie w kwocie 74.976,00 zł. na zakup 33 sztuk komputerów w konkursie grantowym “Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione komputery, które zostaną przekazane do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne. Następnie sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym tak, aby mogli realizować podstawę programową.