ZGŁOSZENIE ODCZYTU WODOMIERZA

Urząd Gminy Poświętne informuje, że w związku z zakończeniem kwartału, należy zgłosić stan wodomierza na dzień 31 marca 2021 r. Stan wodomierza można podać sms-em (imię, nazwisko, miejscowość, nr domu, stan licznika) pod numerem tel.: 515 508 731 lub na adres e-mail: suw@ugposwietne.pl, a także poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie gminy pod adresem: