Komunikat Gminny

ZAWIADOMIENIE O ZARZĄDZENIU WYBORÓW SOŁTYSA I NOWYCH CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE CZUBAJOWIZNA

Wójt Gminy Poświętne w związku ze złożoną w dniu 25 września 2023 r. pisemną rezygnacją z pełnionej funkcji sołtysa wsi Czubajowizna oraz złożonymi rezygnacjami z pełnienia funkcji członków rady sołeckiej, informuję mieszkańców Sołectwa o wyborach uzupełniających w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej (Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Czubajowizna)
Prawo wybierania i prawo wybieralności mają stali mieszańcy sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do Rady Gminy.
Wybory uzupełniające odbędą się dnia 2 października 2023 r. o godz. 1700 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach (Nowe Ręczaje 20a, 05-326 Poświętne).
Porządek zebrania:
1.
Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2.
Wybór przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.
3.
Wybór protokolanta.
4.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
5.
Wybór Sołtysa.
6.
Wybór nowych członków Rady Sołeckiej.
7.
Wolne wnioski i zapytania.
8.
Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie na kastrację i sterylizację psów/kotów

Wójt Gminy Poświętne zaprasza mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt (dofinansowanie maksymalnie 50 % kosztów zabiegu przez Gminę) w terminie od dnia 04.05.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2023. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Poświętnem.

Wnioski dostarczone przed dniem 04.05.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Regulamin dofinansowania znajduje się na stronie: https://poswietne.bip-e.pl/ (Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 17 kwietnia 2023 r.).

Apel Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o niewypalanie traw

Szanowni Państwo !

Za nami pierwsze, tak wyczekiwane, wczesnowiosenne dni. jednak dla strażaków ten czas – szczególnie miesiące od marca do czerwca – od lat kojarzą się ze wzmożoną ilością zdarzeń związanych z wypalaniem traw.

Pomimo corocznych licznych działań prewencyjnych, mających uświadamiać o szkodliwości wypalania traw, ilość interwencji związanych z tym procederem wciąż oscyluje na wysokim poziomie. W minionym roku na terenie Mazowsza wystąpiło 6 439 pożarów traw, natomiast od początku 2023 roku odnotowano już blisko 500 takich zdarzeń. Każdy z tych pożarów niesie za sobą tragiczne konsekwencje dla ekosystemu i stanowi zagrożenie dla życia zwierząt i ludzi. Za większość z tych pożarów, niestety, odpowiedzialność ponosi człowiek.

Charakterystyczne dla tego typu pożarów jest to, ze bardzo często wymykają się one spod kontroli, przenosząc się na pobliskie lasy i zabudowania. Pożary te są trudne do opanowania, a przy silnym wietrze bardzo szybko rozprzestrzeniają się na ogromne powierzchnie. Ludzie w wyniku takich zdarzeń, niejednokrotnie, tracą dorobek całego życia. inną konsekwencją tego rodzaju pożarów jest zmniejszenie widoczności na drogach związane z dużym zadymieniem, co skutkować może niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Podpalanie traw jest zatem bardzo ryzykownym sposobem przeprowadzania wiosennych porządków.

Wypalanie traw to również duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych często ze sobą sąsiadują, a czasem wręcz się przenikają. Ogień z nieużytków często przenosi się na obszary leśne, stanowiąc zagrożenie dla zwierzyny, niszcząc bezpowrotnie także bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątków lat.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ – WYPALANIE TRAW JEST ZABRONIONE f KARALNE!

Za wypalanie traw przewiduje się karę nagany, aresztu lub grzywny. Zgodnie z zapisani art. 130a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375.): ,,Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 DOO złotych”.

Pamiętajmy i weźmy sobie do serca apele strażaków: Wypalanie traw jest niebezpieczne, szkodliwe dla całego ekosystemu, kompletnie nieopłacalne i prawnie zabronione.

Incydent cyberbezpieczeństwa

Wójt Gminy Poświętne będący Administratorem danych w systemie e-Urząd w tym oprogramowaniu EZD i portalu Wrota Mazowsza realizowanych w ramach umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego(UMWM), informuje o incydencie cyberbezpieczeństwa.

Incydent został stwierdzony 5 grudnia 2022 r. i polegał na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki (Ransomware). Na chwilę obecną nie potwierdzono pozyskania danych osobowych przez osoby trzecie. Trwają działania mające na celu ustalenie pozostałych okoliczności zdarzenia.

UMWM realizujący usługi utrzymania technicznego systemu e-Urząd podjął czynności mające na celu odzyskanie danych z istniejących kopii zapasowych oraz zapewnia, że podejmie niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

Incydent cyberbezpieczeństwa – Witryna Mazovia.pl

Zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że w poniedziałek 27 czerwca br. w regionie mazowieckim następuje
zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji. W ramach przełączenia sygnału
do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2
i MUX-4. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą nadawane
w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.
Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania bezpłatnej
telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie
kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru, mogą skorzystać z rządowego programu
dofinansowania 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera – zgodnych z nowym
standardem.
Rządowe dofinansowanie do zakupu telewizora lub dekodera przysługuje osobom, których
gospodarstwo domowe ma trudną sytuację materialną, a w związku z tym nie może samodzielnie
ponieść kosztów zakupu odbiornika cyfrowego. Obywatel składający wniosek o przyznanie
świadczenia składa również oświadczenie o tym, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa
domowego uniemożliwia mu samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego
w celu zapewnienia odbioru przez to gospodarstwo domowe naziemnej telewizji cyfrowej
w standardzie DVB-T2/HEVC, bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa
domowego tej osoby.

Zmiana godzin pracy Urzędu

Informujemy, iż Urząd Gminy Poświętne

od 29.06.2022r. do 1.07.2022r.

będzie czynny w godzinach 730-1400

– zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2022r.

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

W serwisie HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl można uzyskać następującą pomoc:

  • Pierwszą pomoc psychologiczną
  • Wsparcie psychospołeczne
  • Podstawowe porady dotyczące sytuacji prawnej dla osób lub rodzin
  • Informacje dotyczące bezpiecznego zakwaterowania

Jak to działa?

HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl oferuje dwa rodzaje pomocy: telefon wsparcia i czat. Z telefonu wsparcia, który odbierają cztery psychoterapeutki mówiące w języku ukraińskim i polskim, można skorzystać w godzinach podanych na stronie: https://helpukraine.grupawsparcia.pl/meet-us. Z kolei czat dostępny jest całodobowo. Można w każdej chwili zadać pytanie lub podzielić się swoim przeżyciem i poczekać na odpowiedź od naszego specjalisty Dzięki automatycznemu tłumaczeniu czat pozwala na udzielanie wsparcia przez osoby nieznające języka ukraińskiego – tłumaczy dr Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska, organizującej inicjatywę.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się pomoc psychologiczna. Oprócz ogólnych wyzwań adaptacyjnych związanych ze znalezieniem się w nowej sytuacji, w obcym kraju oraz brakiem znajomości języka, każda z osób została indywidualnie dotknięta tragedią wojny, m.in. poprzez śmierć bliskiej osoby, separację, utratę mieszkania lub pracy.– wyjaśnia pochodząca z Ukrainy psychoterapeutka Roksana Korulczyk, członkini zespołu świadczącego bezpłatna pomoc psychologiczną i informacyjną na HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

Zespół platformy zachęca też do sięgania po wsparcie osoby, które, nierzadko z ogromnym poświęceniem i wysiłkiem, pomagają uchodźcom, mierząc się na skutek tego z różnorodnymi obciążeniami. Zapraszamy wszystkie takie osoby potrzebujące pomocy czy chcące zadbać o swoją formę psychiczną w tym wyjątkowym czasie – podsumowuje psychoterapeutka zHelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do psycholożek z HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl:

Roksana Korulczyk (j. polski, j. ukraiński) tel. +48 536 525 155

Kateryna Volkova (j. ukraiński, j. angielski) tel. +48 536 595 450

Alyona Kozak (j. ukraiński) tel. +48 536 585 250

Yulia Kozhemyakina (j. ukraiński) tel. +48 535 575 855

***

Więcej o GrupaWsparcia.pl i Fundacji ADRA Polska

GrupaWsparcia.pl– powstała w 2018 roku innowacyjna platforma wsparcia emocjonalnego i psychologicznego za pośrednictwem internetu, która wspiera aktywnie prawie 18 tys. użytkowników. W 2019 roku portal zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy startup roku, organizowanym przez Total Polska. W 2020 roku w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Międzynarodowej zespół portalu utworzył platformę online w języku rosyjskim jako wsparcie dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. Od 2021 roku GrupaWsparcia.pl działa też za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz oferuje listę miejsc wsparcia dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. W odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę uruchomiono HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl, platformę wsparcia dla uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy oraz pomagających im Polaków, oferującą całodobowy czat i specjalistyczną pomoc telefoniczną. GrupaWsparcia.pl jest częścią Fundacji ADRA Polska.

Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 roku dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. Międzynarodowy charakter organizacji pozwala jej działać szybko i efektywnie. Fundacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera ofiary, organizując transporty humanitarne i zakupując potrzebne materiały oraz busy do rozwożenia pomocy humanitarnej w Ukrainie. ADRA Polska posiada również 50 punktów pomocy uchodźcom zlokalizowanych w całej Polsce, w których mieszkańcy Ukrainy mogą znaleźć schronienie po przekroczeniu granicy polskiej. Więcej informacji na stronie: www.adra.pl

Więcej informacji o HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl: tel. 536 525 155

Informacje dla mediów: tel. 536 545 151