Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie na kastrację i sterylizację psów/kotów

Wójt Gminy Poświętne zaprasza mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt (dofinansowanie maksymalnie 50 % kosztów zabiegu przez Gminę) w terminie od dnia 04.05.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2023. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Poświętnem.

Wnioski dostarczone przed dniem 04.05.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Regulamin dofinansowania znajduje się na stronie: https://poswietne.bip-e.pl/ (Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 17 kwietnia 2023 r.).