INFORMACJA O PRZESTĄPIENIU DO PRAC NAD OPRACOWANIEM PROJEKTU „PLANU GOSPODARKI ODPADMI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2030”