Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych