Incydent cyberbezpieczeństwa

Wójt Gminy Poświętne będący Administratorem danych w systemie e-Urząd w tym oprogramowaniu EZD i portalu Wrota Mazowsza realizowanych w ramach umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego(UMWM), informuje o incydencie cyberbezpieczeństwa.

Incydent został stwierdzony 5 grudnia 2022 r. i polegał na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki (Ransomware). Na chwilę obecną nie potwierdzono pozyskania danych osobowych przez osoby trzecie. Trwają działania mające na celu ustalenie pozostałych okoliczności zdarzenia.

UMWM realizujący usługi utrzymania technicznego systemu e-Urząd podjął czynności mające na celu odzyskanie danych z istniejących kopii zapasowych oraz zapewnia, że podejmie niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

Incydent cyberbezpieczeństwa – Witryna Mazovia.pl