Sprzeciw „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w Pustelniku, działka o nr ewid. 406, gmina Stanisławów, powiat miński, woj. mazowieckie”. Termin dostarczenia wniosku do Urzędu Gminy Stanisławów mija z dniem 25 czerwca 2021 r. !!!