KOMUNIKAT GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE w sprawie przejęcia nieruchomości o powierzchni powyżej 20 hektarów przez Resort Obrony Narodowej położonych w Gminie Poświętne, graniczących lub sąsiadujących z istniejącymi kompleksami wojskowymi