Komunikat PSZOK

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że w wyniku omyłki pisarskiej odbiór odpadów niesegregowanych oraz biodegradowalnych z miejscowości:

Nowe Ręczaje, Ręczaje Polskie, Choiny, Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna

zamiast w dniu 2 stycznia 2022 r. (niedziela), odbędzie się w dniu 5 stycznia 2022 r. (środa)