Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP