Komunikat Gminny

COVID-19: Nowe obostrzenia od 1 grudnia 2021 r.

Ograniczenia krajowe od 1 grudnia 2021 r.:

 • 50 proc. obłożenia w: kościołach, gastronomii, hotelach, kulturze (kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, koncerty i widowiska cyrkowe). Obiekty sportowe (baseny, aquaparki itp.)
 • maksymalnie 100 osób – zgromadzenia, uroczystości (wesela, komunie, konsolacje, spotkania), dyskoteki.
 • jedna osoba na 15 m2: siłownie,kluby i centra fitness, hazard, muzea i galerie sztuki, targi, wystawy, kongresy, konferencje, handel.

Uszczelnianie granic

Od 1 grudnia wprowadzony zostanie zakaz lotów z:

 • Botswany,
 • Eswatini,
 • Lesotho,
 • Mozambiku,
 • Namibii,
 • RPA,
 • Zimbabwe.

Dodatkowo osoby wracające z tych krajów nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni.

Dla podróżujących z krajów non – Schengen wprwadzone zostanie wydłużenie kwarantanny do 14 dni i zwolnienie testem PCR wykonanym po upływie 8 dni od dnia przekroczenia granicy.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych!

Informujemy, że w miesiącach listopad oraz grudzień 2021 r. na terenie naszej gminy odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 700 w wyznaczonym dniu, zgodnie z poniższym harmonogramem.

UWAGA !!! Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się m.in.: szafy, kanapy, fotele, wersalki, tapczany, łóżka, krzesła, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Przy zbiórce nie będą odbierane odpady pochodzące ze stolarki budowlanej, takie jak: okna, futryny, drzwi, a także opony i zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

HARMONOGRAM  ODBIORU DLA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

20.11.2021 Zabraniec, Ostrowik, Trzcinka, Kolno, Kielczykowizna, Helenów, Wola Ręczajska, Wola Cygowska, Małków, Krubki Górki.
27.11.2021 Poświętne, Cygów, Nowy Cygów, Jadwiniew, Rojków, Turze, Stróżki, Józefin, Dąbrowica, Międzyleś, Międzypole, Wólka Dąbrowicka
06.12.2021 Ręczaje Polskie, Nowe Ręczaje, Choiny, Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna

Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

         Urząd Gminy Poświętne przypomina, że dla Gminy Poświętne dnia 17 listopada 2021 r. (środa) i dnia 18 listopada 2021 r. (czwartek) w Wołominie, ul. 1 Maja 36  

odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2001 i 2002 .

         Stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, będą zastosowane środki przewidziane przepisami prawa (grzywna lub kara ograniczenia wolności).

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W piątek 5 listopada od godz. 12.00 do 15.30 oraz w sobotę 6 listopada od godz. 7.30 do 15.30 w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Wnioski o dowód będą przyjmowane w piątek do godz. 12.00. Po tej godzinie nie będzie możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego – nie odbierzesz gotowego, już spersonalizowanego dokumentu. Dlatego nie odkładaj tych spraw na ostatnią chwilę, załatw to już dziś.
Wszelkie sprawy związane z dowodem osobistym będzie można załatwić od poniedziałku 8 listopada 2021 r. podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie.

Przepraszamy za możliwe niedogodności.

12 LISTOPADA 2021 r. URZĄD GMINY NIECZYNNY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Poświętne ustalono 12 listopada 2021 roku dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 6 listopada (sobota) 2021 roku.

W dniu 6 listopada (sobota) 2021 roku przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy Poświętne odbywać się będzie w godzinach od 7:30 do 15:30

Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.

Opinia w tej sprawie jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn. Posłużą również do identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie. Termin wypełnienia ankiety do dnia 12 października 2021 r.

Termin wypełnienia ankiety do dnia 12 października 2021 r.

Uprzejmie proszę o przesyłanie odpowiedzi w wybrany przez Państwa sposób:

 1. poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej pod adresem https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6
 2. poprzez uzupełnienie ankiety w załączonym pliku docx i przesłanie na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl
 3. poprzez wydrukowanie przesłanej ankiety i po wypełnieniu przesłanie skanu/zdjęcia na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 r.

W DNIU 19 SIERPNIA 2021 r. ROZPOCZYNA SIĘ NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa w roku 2021 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od dnia 19 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek zlokalizowany w Wołominie przy ul. 1 Maja 36 (furtka z prawej strony budynku)
tel.: 663-537-319 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w godz. 8.00 – 12.00)
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl
Komisja rozpoczyna pracę od godz. 8.30.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WZYWA SIĘ:
1. mężczyzn urodzonych w roku 2002 przewidzianych do wezwania celem stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wołominie;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które:
1) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia – jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2021 WEDŁUG GMIN:
1. Ząbki: 19.08. – 01.09.
2. Strachówka: 01.09.
3. Dąbrówka: 02.09. – 06.09.
4. Marki: 06.09. – 16.09.
5. Wołomin: 17.09. – 28.09.
6. Tłuszcz: 29.09. – 07.10.
7. Klembów: 07.10. – 12.10.
8. Radzymin: 13.10. – 22.10.
9. Kobyłka: 22.10. – 02.11.
10. Zielonka: 03.11. – 10.11.
11. Jadów: 15.11. – 17.11.
12. Poświętne: 17.11. – 18.11.
kobiety i dzień dodatkowy: 19.11.


W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 12 listopada 2021 r. (piątek).
Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00. Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 19 sierpnia a 19 listopada 2021 r.

OSOBA ZGŁASZAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PO RAZ PIERWSZY na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:
• dowód osobisty [lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania – potwierdzenie można uzyskać w urzędzie miasta (gminy) właściwym dla miejsca zamieszkania],
• aktualną fotografię [o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy],
• dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:
• świadectwo ukończenia szkoły,
• aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki [podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora],
• prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia [o ile posiada]:
• dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej

Dorota Romańczuk – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
(przyziemie budynku / wejście B / pokój 012)
tel.: 22 346-11-04
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl