Wydłużenie terminu składania wniosków o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem suszy rolniczej

Wójt Gminy Poświętne informuje, że termin składania wniosków o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem suszy rolniczej zostaje wydłużony do dnia 24 lipca 2019r. Druk wniosku do pobrania na stronie www.ugposwietne.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju 21.