KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE W SPRAWIE TRENINGOWEGO WYKORZYSTANIA SYGNAŁÓW

ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH