Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 22.03.2022