Dożynki Powiatowo-Gminne 2019″ -zaproszenie do składania ofert