Komunikat GOPS

Stypendium Szkolne

Osoby korzystające z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego proszone są o dostarczenie rachunków, faktur i innych imiennych dowodów wpłaty potwierdzających poniesione wydatki w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2020 roku.

Informacja dotycząca pomocy psychologicznej

Informujemy, że  psycholog Pani  Barbara Wardaszko od dnia 14 maja do odwołania przyjmuje w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem w pokoju nr 003. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy w każdy czwartek w godzinach 8-13.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poświętne

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną koronawirusem i zwiększaniem się liczby zakażeń, prosimy Państwa o ograniczenie wizyt w siedzibie naszego Ośrodka Pomocy Społecznej i w miarę możliwości o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Z uwagi na zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa wizyty pracowników socjalnych odbywać się będą tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Informacja dotycząca wypłaty świadczeń pieniężnych ti. 500 + i św. rodzinne w

miesiącu marcu

Mając na uwadze Nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy Państwa o

zachowanie szczególnej ostrożności w dniach wypłaty świadczeń. Jeżeli jest to możliwe starajmy się załatwiać sprawy pojedynczo, zachowajmy odpowiednią odległość od drugiej osoby, unikajmy kolejek w czasie załatwiania spraw i przebywania w większych grupach.

W celu zminimalizowania kontaktów został wydłużony termin odbioru świadczeń pieniężnych.

r

Świadczenia można odbierać w następujących terminach:

  • świadczenia wypłacane na poczcie – od 20 do 24 marca
  • świadczenia wypłacane w banku – od 20 do 30 marca