MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

UWAGA!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

OD 1 SIERPNIA 2023 r. 

– ZASIŁEK RODZINNY

– ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
(zmiana wysokości kryterium dochodowego z 900 zł. na 1209 zł.

-STYPENDIUM SZKOLNE
(wnioski można składać do 15 września 2023 r.)

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE:

poniedziałek w godzinach 10.00 – 18.00

wtorek w godzinach 08.00 – 15.30

środa dzień wewnętrzny –  bez obsługi interesantów

czwartek, piątek w godzinach 08.00 – 15.30