Program rządowy “Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

W ramach Programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom.

Dzwoniąc pod numer telefonu

22 505 11 11

osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię, m.in. w zrobieniu zakupów spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia, do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.

Po otrzymaniu danych pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej będzie kontaktować się z seniorem, zweryfikuje i ustali wszystkie szczegóły związane z realizacją zakupów, rozliczenia i terminu realizacji.

Z pomocy skorzystać mogą osoby w wieku powyżej 70 roku życia. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach korpusu pokrywa tylko koszty ewentualnych zakupów.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów z gminy Poświętne, nasz samorząd podejmuje działania, których celem jest wsparcie seniorów w czynnościach związanych z zakupami żywności, środków czystościowych, higienicznych czy leków.

Apelujemy do seniorów pozostańcie w domu, unikajcie skupisk ludzi.

O zrobienie zakupów możecie Państwo poprosić rodzinę lub sąsiadów, a jeśli nie macie Państwo takich możliwości, skorzystajcie z pomocy zaufanych pracowników będących opiekunami osób starszych, którzy na zlecenie ośrodka pomocy społecznej są gotowi realizować dla Państwa niezbędne zakupy.

Jeżeli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się jako wolontariusz:

www.wspierajseniora. pl    –  adres dla wolontariuszy

To wolontariusze dostarczą zakupy seniorom.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

Szanowni Państwo

Prosimy uważać na próby ewentualnych oszustw. Jeśli senior nie potwierdzi przez telefon zapotrzebowania na zakupy, a do jego drzwi zapuka ktoś, kto ma rzekomo je zrobić, prosimy o czujność. Osoby dostarczające zakupy będą wyposażone w identyfikatory z pieczątką Ośrodka Pomocy Społecznej.