Miesiąc: Kwiecień 2020

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Poświętne od 04.05.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY URZĘDU OD 4 MAJA 2020 ROKU

Szanowni Państwo informujemy, że Urząd Gminy Poświętne czynny jest od poniedziałku do piątku zgodnie obowiązującymi wcześniej godzinami.

Godziny urzędowania:
poniedziałek     7:30 – 15:30

wtorek              10:00 – 18:00

środa                7:30 – 15:30

czwartek          7:30 – 15:30

piątek               7:30 – 15:30

Zadania będą realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Urząd Gminy Poświętne przyjmuje Interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznej
z pracownikiem danej komórki organizacyjnej.

25 752-03-90 (wew. 21) – Urząd Stanu Cywilnego

25 752-03-90 (wew. 12) – dowody

25 752-03-90 (wew. 12) – ewidencja ludności

25 752-03-90 (wew. 12) – rejestr wyborców

25 752-03-90 (wew. 18) – wycinka drzew, decyzja środowiskowa

25 752-03-90 (wew. 18) – świadczenia usług komunalnych

25 752-03-90 (wew. 18) – warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego

25 752-03-15 – pomoc społeczna

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Poświętne od 22.04.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że od dnia 22 kwietnia do odwołania Urząd Gminy Poświętne zmienia dotychczasową organizację pracy. Urząd Gminy Poświętne do odwołania jest zamknięty dla interesantów za wyjątkiem realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym:
– obsługi mieszkańców przez Urząd Stanu Cywilnego w zakresie wydawania aktów narodzin i zgonów oraz udzielanie ślubów. Śluby odbywają się przy ograniczeniu liczby obecnych osób do nowożeńców oraz świadków,
– przyjmowania wniosków oraz wydawania dowodów osobistych,
– ewidencji ludności,
– spraw związanych z: zagospodarowaniem przestrzennym oraz ochroną środowiska, świadczeniem usług komunalnych, rejestrem wyborców, pomocą społeczną.

Zadania będą realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Urząd Gminy Poświętne przyjmuje klientów po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem danej komórki organizacyjnej. Wizyta będzie możliwa tylko w maseczce i rękawiczkach jednorazowych, w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.
25 752-03-90 (wew. 21) – Urząd Stanu Cywilnego
25 752-03-90 (wew. 12) – dowody
25 752-03-90 (wew. 12) – ewidencja ludności
25 752-03-90 (wew. 12) – rejestr wyborców
25 752-03-90 (wew. 18) – wycinka drzew, decyzja środowiskowa
25 752-03-90 (wew. 18) – świadczenia usług komunalnych
25 752-03-90 (wew. 18) – warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego
25 752-03-15 – pomocy społecznej

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt klientów z pracownikami możliwy jest wyłącznie telefoniczne lub mailowo w godzinach pracy Urzędu.
Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na skrzynkę 1gu999wbbo

Prosimy o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń, mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii koronawirusa i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu.

Przedsiębiorco dokonaj wszelkich zmian w CEIDG on-line

Przedsiębiorco! Chcesz zawiesić działalność gospodarczą lub dokonać innych zmian w CEIDG? Możesz zrobić to zdalnie! W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze kraju wywołanego wirusem COVID-19, Wójt Gminy Poświętne wydał komunikat dotyczący ograniczeń w pracy Urzędu Gminy Poświętne, który polega na wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów. W związku z powyższym w tut. Urzędzie, do odwołania, nie ma możliwości osobistego składania wniosków o wpis do CEIDG.

Przypominamy, że wniosek można złożyć samodzielnie on-line .

Aby samodzielne złożyć wniosek dotyczący: 

 • założenia działalności gospodarczej 
 • zmiany we wpisie 
 • zawieszenia
 • wznowienia 
 • zaprzestania działalności

należy zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG (ceidg.gov.pl), wypełnić formularz i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym albo innym sposobem akceptowanym przez system CEIDG, umożliwiającym jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.  

Uwaga! Działalność można zawiesić bezterminowo lub podać termin, do którego firma nie będzie działała. Wniosek o zawieszenie zostanie automatycznie przesłany do ZUS, US oraz GUS, przedsiębiorca nie musi więc samodzielnie wyrejestrowywać się z ZUS.

Przypominamy, że profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu! 

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach:

 1. załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz
 2. załóż konto w CEIDG
 3. aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)
 4. zaloguj się
 5. przygotuj wniosek
 6. podpisz i wyślij wniosek

W razie pytań, służymy wsparciem pod nr telefonu: 25 752 03 90 wew. 12

Przypominamy również o możliwości kontaktu z konsultantami CEIDG, którzy wesprą w procesie wypełniania wniosku. Infolinia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): 801 055 088 czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00.

TARGOWISKO GMINNE W POŚWIĘTNEM

W najbliższy czwartek oraz piątek – 9 i 10 kwietnia 2020 r. – na gminnym targowisku w Poświętnem będzie można sprzedawać i kupować towary, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności stosowanych w związku z epidemią SARS-CoV-2Wprowadzony dotychczas zakaz handlu na gminnym targowisku nie przyniósł zamierzonego rezultatu tzn. nie ograniczył ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Osoby handlujące płodami rolnymi ustawiają swoje stoiska „na dziko”, w większej niż dotychczas koncentracji, a także miejscach nieprzystosowanych do dokonywania zakupów w sposób bezpieczny i higieniczny.Efektem utrzymania zakazu handlu na targowisku w Poświętnem w okresie przedświątecznym byłyby wzmożone wyjazdy mieszkańców na zakupy w miejsca gdzie ryzyko zarażenia się wirusem jest większe. W związku powyższym Wójt Gminy Poświętne zdecydował o ponownym uruchomieniu targowiska w dniach 9 i 10 kwietnia 2020 r w celu sprzedaży wyłącznie:

 1. płodów rolnych, 2. artykułów spożywczych, 3. chemii gospodarczej

Sprzedający i kupujący będą musieli stosować się do następujących zasad:

 • miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targu wskazuje upoważniona osoba z zachowaniem minimum 3 m odległości między stanowiskami;
 • sprzedający muszą być wyposażeni w maseczki ochronne, rękawice oraz środki do dezynfekcji;
 • należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca – min. 2 metry
 • w obrębie stoiska mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby
 • jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk i liczby 3;
 • wszyscy kupujący mają obowiązek używania podczas zakupów jednorazowych rękawiczek

Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców (kupujących i handlujących), co jest głównym celem podejmowanych działań.

Materiały nt. tarczy antykryzysowej dotyczące m.in. wsparcia mikroprzedsiębiorców.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa
w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).