TARGOWISKO GMINNE W POŚWIĘTNEM

W najbliższy czwartek oraz piątek – 9 i 10 kwietnia 2020 r. – na gminnym targowisku w Poświętnem będzie można sprzedawać i kupować towary, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności stosowanych w związku z epidemią SARS-CoV-2Wprowadzony dotychczas zakaz handlu na gminnym targowisku nie przyniósł zamierzonego rezultatu tzn. nie ograniczył ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Osoby handlujące płodami rolnymi ustawiają swoje stoiska „na dziko”, w większej niż dotychczas koncentracji, a także miejscach nieprzystosowanych do dokonywania zakupów w sposób bezpieczny i higieniczny.Efektem utrzymania zakazu handlu na targowisku w Poświętnem w okresie przedświątecznym byłyby wzmożone wyjazdy mieszkańców na zakupy w miejsca gdzie ryzyko zarażenia się wirusem jest większe. W związku powyższym Wójt Gminy Poświętne zdecydował o ponownym uruchomieniu targowiska w dniach 9 i 10 kwietnia 2020 r w celu sprzedaży wyłącznie:

  1. płodów rolnych, 2. artykułów spożywczych, 3. chemii gospodarczej

Sprzedający i kupujący będą musieli stosować się do następujących zasad:

  • miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targu wskazuje upoważniona osoba z zachowaniem minimum 3 m odległości między stanowiskami;
  • sprzedający muszą być wyposażeni w maseczki ochronne, rękawice oraz środki do dezynfekcji;
  • należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca – min. 2 metry
  • w obrębie stoiska mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby
  • jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk i liczby 3;
  • wszyscy kupujący mają obowiązek używania podczas zakupów jednorazowych rękawiczek

Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców (kupujących i handlujących), co jest głównym celem podejmowanych działań.