WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZABIEGU STERYLIZACJI LUB KASTRACJI ZWIERZĄT Z TERENU GMINY POŚWIĘTNE