Ekologiczny Piknik Rodzinny – 12 września od 10 do 14 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poświętnem