Author: admin

Zgłoszenia osób w wieku 18 – 69 lat

Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się będziesz mógł w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla Twojej grupy i dostaniesz e-skierowanie.

Gmina Poświętne organizuje bezpłatny transport na szczepienie przeciw COVID-19

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Urząd Gminy Poświętne, zgodnie z aktualnymi zaleceniami rządowymi, zorganizuje transport uprawnionych osób do punktu szczepień.

Co ważne Urząd Gminy Poświętne nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a organizuje jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin szczepienia.

Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośrednictwem:  

 • dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989,
 • Internetowego Konta Pacjenta
 • punktu szczepień Przychodnia Zdrowia Centrum – ul. Szkolna 4, 05 – 326 Poświętne
  Pacjent może zapisać się telefonicznie 25 633 35 55, osobiście lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.centrum.med.pl. Zapisy dotyczą wszystkich osób, również tych niezadeklarowanych do przychodni.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie 

Osoby uprawnione do transportu do punktów szczepień:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio
  I grupę z ww. schorzeniami,
 • mają powyżej 70 lat,
 • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
  w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień
 • mają ustalony z punktem szczepień termin wykonania szczepienia,
 • są mieszkańcami Gminy Poświętne.

Zwracamy się z prośbą, aby każdy Osoba, który spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do punktu szczepień zadzwoniła na infolinię najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem.

 1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się bezpośrednio
  w punkcie szczepień

Osoba uprawniona, która zarejestruje się w punkcie szczepień, może złożyć bezpośrednio w placówce oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N. Listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 przekazuje placówka wykonująca szczepienie.

 1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta

W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szczepienie za pośrednictwem infolinii 989 lub
e-rejestracji, i spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może zgłosić potrzebę transportu bezpośrednio u gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 (tel. 515 508 740 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30).

Uprawnione osoby mogą zgłaszać potrzebę przewozu mikrobusem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych od 21 stycznia 2021 r.

Aby skorzystać z pomocy Gminy należy zadzwonić pod numer telefonu 515 508 740 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 i podać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 2. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 3. imię i nazwisko pacjenta,
 4. kryterium kwalifikujące do przewozu:
 • stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
 • wiek powyżej 70 lat i oświadczenie, że pacjent nie może samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, w szczególności porusza się na wózku inwalidzkim,
 1. adres zamieszkania pacjenta,
 2. adres punktu szczepień,
 3. data szczepienia,
 4. godzina szczepienia,
 5. określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

Po szczepieniu mikrobus odwiezie osobę niepełnosprawną do miejsca zamieszkania.

Należy też liczyć się z brakiem możliwości przewozu w zgłaszanym terminie. Z tego powodu ustalona została następująca hierarchia obsługi:

 1. kolejność zgłoszeń wpływająca na komplet przewożonych osób (zgodnie z zasadami określonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny mogą to być maksymalnie 4 osoby łącznie z opiekunami),
 2. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 3. osoby powyżej 70 roku życia niemogące samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Gmina nie organizuje przewozu zespołu szczepiennego do osób leżących w domach. Jest to zadanie punktów szczepień. Lekarz POZ w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia szczepień pacjentów realizuje transport dedykowany osobom, które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego.

Opracowanie: Agnieszka Gryglas – Sekretarz Gminy Poświętne – gminny koordynator ds. szczepień przeciwko COVID-19.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Narodowy
Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować
przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski.
Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale
także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo
Polaków.

Od 15 stycznia 2021 r. na
szczepienia przeciw COVID-19 mogą zarejestrować się osoby powyżej 80. roku życia. Od 22 stycznia taką
możliwość będą mieli także seniorzy,
którzy skończyli 70 lat.
 Szczepienia dla tych grup
rozpoczną się 25
stycznia 2021 r.

Jak się zarejestrować?

Rejestracja
na szczepienia jest szybka i prosta. Można zarejestrować się na kilka sposobów:

 • dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinie Narodowego Funduszu
  Zdrowia 989,
 • elektronicznie za pomocą strony gov.pl/szczepimysie,
 • bezpośrednio w punkcie szczepień (mapa i dane kontaktowe
  dostępne są tutaj).

Na terenie naszej Gminy będzie można się zaszczepić:

 • Przychodnia
  Zdrowia w Poświętnem – ul. Szkolna 4, 05 – 326 Poświętne (od dnia 04.01.2021 r. Przychodnia
  Centrum prowadzi rejestrację pacjentów na bezpłatne
  i dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19. Pacjent może zapisać się
  telefonicznie 25 633 35 55, osobiście lub za pośrednictwem
  elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
  internetowej 
  www.centrum.med.pl. Zapisy dotyczą
  wszystkich osób, również tych niezadeklarowanych do przychodni.
  Szczepienia odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad przeprowadzania
  i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniem
  wirusem SARS-CoV-2).

Mieszkańców Gminy Poświętne,
którzy będą chcieli zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z
dotarciem do punktu szczepień – 
Przychodnia Zdrowia w Poświętnem ul.
Szkolna 4, 05 – 326 Poświętne, prosimy
o kontakt telefoniczny z punktem zgłoszeń potrzeb transportowych oraz
informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 tj. z Sekretarzem Gminy
Poświętne – Panią Agnieszką Gryglas pod numerem telefonu 515 508 740
czynnym poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30.

Punkt informacyjny czynny będzie
przez okres realizacji
Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uwaga: Z
bezpłatnego transportu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
Transport na szczepienie dedykowany jest też osobą powyżej 70. roku życia,
mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu
szczepień.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.

Od 15 stycznia 2021 r. na szczepienia przeciw COVID-19 mogą zarejestrować się osoby powyżej 80. roku życia. Od 22 stycznia taką możliwość będą mieli także seniorzy, którzy skończyli 70 lat. Szczepienia dla tych grup rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szczepienia jest szybka i prosta. Można zarejestrować się na kilka sposobów:

 • dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinie Narodowego Funduszu Zdrowia 989,
 • elektronicznie za pomocą strony gov.pl/szczepimysie,
 • bezpośrednio w punkcie szczepień (mapa i dane kontaktowe dostępne są tutaj).

Na terenie naszej Gminy będzie można się zaszczepić:

 • Przychodnia Zdrowia w Poświętnem – ul. Szkolna 4, 05 – 326 Poświętne (od dnia 04.01.2021 r. Przychodnia Centrum prowadzi rejestrację pacjentów na bezpłatne
  i dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19. Pacjent może zapisać się telefonicznie 25 633 35 55, osobiście lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej
  www.centrum.med.pl. Zapisy dotyczą wszystkich osób, również tych niezadeklarowanych do przychodni. Szczepienia odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2).

Mieszkańców Gminy Poświętne, którzy będą chcieli zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień – Przychodnia Zdrowia w Poświętnem ul. Szkolna 4, 05 – 326 Poświętne, prosimy o kontakt telefoniczny z punktem zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 tj. z Sekretarzem Gminy Poświętne – Panią Agnieszką Gryglas pod numerem telefonu 515 508 740 czynnym poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30.

Punkt informacyjny czynny będzie przez okres realizacji
Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uwaga: Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami. Transport na szczepienie dedykowany jest też osobą powyżej 70. roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE

Obszar wsparcia udzielanego w punkcie – poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, socjalne

zasięg działania punktu – gminy Kobyłka, Poświętne, Wołomin

punkt prowadzi Fundacja Ogarnij Emocje w Wołominie ul. Żelazna pawilon 1b (piętro)

w środy 15.00 – 20.00

w czwartki 11.00 – 16.00

w piątki 10.00 – 13.00

usługi świadczone w ramach poradnictwa są bezpłatne

spotkanie ze specjalistą możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty

zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod adresem poczty elektronicznej: <ogarnij-emocje@wp.pl>

od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00 pod numerem telefonu 795 990 820

bezpośrednio w godzinach pracy punktu w Wołominie ul. Żelazna pawilon 1b

Projekt

„Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

Informujemy, że w celu zapanowania nad pandemią koronawirusa przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa w Przychodni Zdrowia Centrum w Poświętnem został utworzony PUNKT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19.Od dnia 04.01.2021 w Przychodni Centrum prowadzona jest rejestracja pacjentów na bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19.Pacjent może zapisać się telefonicznie 25 633 35 55, osobiście lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.centrum.med.pl.Zapisy dotyczą wszystkich osób, również tych niezadeklarowanych do przychodni Centrum.Szczepienia odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.