Miesiąc: Maj 2020

Program CZYSTE POWIETRZE 2.0

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym naborem na nowych zasadach w Programie Czyste Powietrze udostępniamy Państwu krótką informację o najważniejszych zmianach w Programie, z prośbą o zamieszczenie jej na swoich stronach internetowych. Powyższa prośba wynika z chęci dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców, w tym również Państwa mieszkańców.

Będziemy wdzięczni za pomoc w szerzeniu informacji o Programie Czyste Powietrze,  który ma na celu poprawę jakości powietrza.

Z poważaniem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Poświętne od 25.05.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od dnia
25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych
.

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY POŚWIĘTNE


poniedziałek     7:30 – 15:30

wtorek              10:00 – 18:00

środa                7:30 – 15:30

czwartek          7:30 – 15:30

piątek               7:30 – 15:30

Uruchomienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. (poniedziałek) rozpoczynają działalność punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach powiatu wołomińskiego, z wyłączeniem punktu w gminie Marki.

Wizyty odbywają się osobiście, można jednak skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w gminie Marki obowiązuje do odwołania wyłącznie taka forma udzielenia porady) – szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 735-736-797.

GODZINY PRACY PUNKTU PASZPORTOWEGO W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMII KORONAWIRUSA

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3 (przyziemie / wejście B od ul. Prądzyńskiego)

PONIEDZIAŁKI                      8.00 – 16.30

WTORKI – CZWARTKI         8.00 – 15.30

PIĄTKI                                      8.00 – 14.30

W CELU UMÓWIENIA WIZYTY NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE:

22 776-44-97

UWAGA: KASY STAROSTWA NIE PRZYJMUJĄ OPŁAT PASZPORTOWYCH

PRZEDSZKOLA – WZNOWIENIE ZAJĘĆ OD 11 MAJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od poniedziałku 11 maja 2020r. przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne (Nowe Ręczaje, Wólka Dąbrowicka) oraz oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (w Poświętnem, Międzylesiu, Nowych Ręczajach, Zabrańcu, Wólce Dąbrowickiej, Turzu) wznawiają zajęcia opiekuńcze na zasadach określonych w nowym rozporządzeniu MEN, a także zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ.

Wszystkie placówki będą sprawować opiekę nad dziećmi w godzinach od 7:00 do 17:00.W okresie od 5.05 do 8.05 w/w placówki będą przygotowywane do wprowadzenia specjalnej organizacji pracy oraz wprowadzenia procedur bezpieczeństwa.

W dniach 5-8.05 zostaną przeprowadzone wstępne zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – analiza potrzeb opieki nad dziećmi w czasie pandemii dla zapewnienia wsparcia rodzicom pracującym. Rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołami w godzinach pracy sekretariatów, tj. poniedziałek – piątek od 8:00 do 13:00. (nr tel. do szkół podajemy w załączeniu)

Zgodnie z wytycznymi MEN i Sanepidu liczba dzieci w grupie nie powinna wynosić więcej niż 12 osób. Dlatego też nie będzie możliwości objęcia opieką wszystkich dzieci, które wcześniej uczęszczały do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice ze względu na pracę nie mają możliwości zapewnienia im opieki w domu.

Prosimy o niezwłoczne przekazywanie dyrektorom placówek informacji, kto z Państwa, z powodu powrotu do pracy, nie będzie mógł zapewnić dziecku opieki w domu. Jeśli zdiagnozowane potrzeby okażą się duże, to od 11.05 będą wymagane zaświadczenia o zatrudnieniu.Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek będą przekazywane przez dyrektorów rodzicom dzieci objętych opieką.

Z poważaniemWójt Gminy Poświętne
Sylwester Niźnik