Zmiana lokalizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej

Od dnia 15 marca 2023r. Zakład Gospodarki Komunalnej został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Szkolnej 2 (budynek przy ośrodku zdrowia).