Nowy harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Poświętne od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.