Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2023 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników                z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
  w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
 2. Na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, które jest uprawnione do renty rodzinnej.
 3. Wiek – dzieci urodzone w latach 2008 – 2016 (7 – 15 lat).
 4. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji rolniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2757). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi. 

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

W 2023 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

 • 25.06 – 15.07.2023 r.
 • 16.07 – 05.08.2023 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach: 

 • 10.07 – 30.07.2023 r., 
 • 31.07 – 20.08.2023 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 

 • 20.07 – 09.08.2023 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

 • 13.07 – 02.08.2022 r., 
 • 03.08 – 23.08.2023 r., 

Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

 • 11.08 – 31.08.2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kasy.