Aplikacja mobilna ALARM 112 – do wiadomości publicznej.