GAZYFIKACJA GMINY POŚWIETNE

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych budową sieci gazowej na terenie gminy.

GAZYFIKACJA GMINY POŚWIETNE

Szanowni Państwo,

po rozmowach z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, zwracamy się do Państwa z prośbą o WYPEŁNIENIE WNIOSKÓW O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI GAZOWEJ.

Ważne informacje:

WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ JEST BEZPŁATNE I NIE ZOBOWIĄZUJE DO ZAWARCIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE.

PSG POSIADA PROJEKTY, POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW ROZBUDOWY SIECI W 2024 ROKU. (Ostrowik, Zabraniec, Trzcinka, Małków, Krubki-Górki, Choiny, Cygów, Nowy Cygów, Dąbrowica, Laskowizna, Józefin, Turze, Rojków, Jadwiniew, Poświętne, Kolno, Kielczykowizna, Wola Ręczajska, Wola Cygowska)

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW BĘDZIE MIAŁA DECYDUJĄCY WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO OGŁOSZNIA PRZEZ PSG PRZETARGÓW NA REALIZACJĘ ORAZ NA OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Warto pamiętać, że rozbudowa sieci gazowej leży w naszym wspólnym interesie – inwestycja wpłynie nie tylko na perspektywy rozwoju gminy, ale również na wartość Państwa nieruchomości oraz czystość naszego powietrza.

W wyniku uzgodnień z PSG, wypełnione wnioski będzie zbierał Urząd Gminy Poświętne, a następnie, w ustalonym terminie, przekaże komplet dokumentów do Spółki Gazowniczej.

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ I NIE SKŁADAĆ WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW BEZPOŚREDNIO DO SPÓŁKI GAZOWNICZEJ.

Wypełnione wnioski można składać w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, w godzinach urzędowania do dnia 15.04.2024 r. W razie pytań i wątpliwości odnośnie wypełnienia wniosków prosimy o kontakt telefoniczny (0-25) 752 03 90. W celu ułatwienia Państwu załatwienia tej sprawy, do miejscowości objętych projektami, UG oddeleguje przeszkolone osoby, które będą służyć pomocą w wypełnieniu i złożeniu wniosków.

DO POBRANIA:

  1. wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych
  2. wzór wypełnionego wniosku

NA TYM ETAPIE WNIOSEK NIE MUSI ZAWIERAĆ ZAŁĄCZNIKA 9.1. PLAN ZABUDOWY LUB SZKIC SYTUACYJNY OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE PRZYŁACZANEJ NIERUCHOMOŚCI ORAZ PROPOZYCĘ LOKALIZACJI SZAFKI GAZOWEJ.

Informujemy, że:

Zgodnie z taryfą nr 12 Polskiej Spółki Gazownictwa w przypadku przyłącza o długości do 15 m opłata ryczałtowa netto za jego budowę wynosi 3417,80 zł. Gdy natomiast przyłącze będzie dłuższe, a więc powyżej 15 m, trzeba się liczyć z wydatkiem 122,14 zł netto za każdy metr.

Usytuowanie nieruchomości względem sieci zaprojektowanej gazowej można sprawdzić np. w Systemie Informacji Przestrzennej  https://poswietne.e-mapa.net/ (Należy zaznaczyć „mapa zasadnicza” w zakładce Powiat Wołomiński). Zaprojektowana sieć gazowa jest zaznaczona żółtą przerywaną linią)

WŁAŚCICIELE, KTÓRYCH DZIAŁKI NIE SĄ OBJĘTE PROJEKTEM SIECI, A SĄ ZAINTERESOWANI PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI GAZOWEJ SĄ RÓWNIEŻ PROSZENI O SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI GAZOWEJ. (dotyczy sołectw: Ostrowik, Zabraniec, Trzcinka, Małków, Krubki-Górki, Choiny, Cygów, Nowy Cygów, Dąbrowica, Laskowizna, Józefin, Turze, Rojków, Jadwiniew, Poświętne, Kolno, Kielczykowizna, Wola Ręczajska, Wola Cygowska).

WNIOSKI TE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO DOPROJEKTOWANIA SIECI LUB WYKONANIA WW. ODCINKÓW JAKO PRZYŁĄCZA ROZGAŁĘŹNE.

Informujemy, że w sprawie odcinków sieci, których PSG nie będzie mogła uwzględnić w projektach gazyfikacji, Gmina Poświętne zamierza zawrzeć z PSG porozumienia dotyczące partycypacji finansowej lub przejęcia zadania, tak aby zapewnić dostęp do sieci gazowej wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy.

PROSIMY BY WSZYSCY ZAINTERESOWANI PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI GAZOWEJ (RÓWNIEŻ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE, PLANUJĄCY BUDOWĘ WŁAŚCICIELE DZIŁEK NIEZABUDOWANYCH ITD.) PRZEKAZALI NAM PODPISANE WNIOSKI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15 KWIETNIA 2024 R.

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SKORZYSTANIA Z POMOCY PUNKTU KONSULTACYJNEGO „CZYSTE POWIETRZE” W UG POŚWIĘTNE. Wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy pomożemy w złożeniu wniosku o dofinansowanie wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy. Nr tel. (0-25) 752 03 90 wew. 28, UG pokój nr 9.

Z poważaniem

Wójt Gminy Poświętne
Sylwester Niźnik