Centrum Zarządzania Kryzysowego i OC

Upały:

Analiza i ocena zagrożeń powodziwych mogących wystąpić na terenie Gminy Poświętne

Zarządzenie Wójta Gminy Poświętne w sprawie organizacji wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Poświętne, oraz funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania

Projekt Zarządzenia w sprawie wdrożenia i wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy i Planu Ewakuacji III – go stopnia Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w sprawie powoływania zespołu kierowania wykonywaniem zadań obrony cywilnej.

Alert – Poziomu II ogłoszony przez Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z przekroczeniem w 2015 r. dopuszczalnych norm jakości powietrza na obszarze Województwa Mazowieckiego