Komunikaty

Gmina Poświętne organizuje bezpłatny transport na szczepienie przeciw COVID-19

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Urząd Gminy Poświętne, zgodnie z aktualnymi zaleceniami rządowymi, zorganizuje transport uprawnionych osób do punktu szczepień.

Co ważne Urząd Gminy Poświętne nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a organizuje jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin szczepienia.

Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośrednictwem:  

 • dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989,
 • Internetowego Konta Pacjenta
 • punktu szczepień Przychodnia Zdrowia Centrum – ul. Szkolna 4, 05 – 326 Poświętne
  Pacjent może zapisać się telefonicznie 25 633 35 55, osobiście lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.centrum.med.pl. Zapisy dotyczą wszystkich osób, również tych niezadeklarowanych do przychodni.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie 

Osoby uprawnione do transportu do punktów szczepień:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio
  I grupę z ww. schorzeniami,
 • mają powyżej 70 lat,
 • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
  w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień
 • mają ustalony z punktem szczepień termin wykonania szczepienia,
 • są mieszkańcami Gminy Poświętne.

Zwracamy się z prośbą, aby każdy Osoba, który spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do punktu szczepień zadzwoniła na infolinię najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem.

 1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się bezpośrednio
  w punkcie szczepień

Osoba uprawniona, która zarejestruje się w punkcie szczepień, może złożyć bezpośrednio w placówce oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N. Listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 przekazuje placówka wykonująca szczepienie.

 1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta

W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szczepienie za pośrednictwem infolinii 989 lub
e-rejestracji, i spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może zgłosić potrzebę transportu bezpośrednio u gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 (tel. 515 508 740 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30).

Uprawnione osoby mogą zgłaszać potrzebę przewozu mikrobusem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych od 21 stycznia 2021 r.

Aby skorzystać z pomocy Gminy należy zadzwonić pod numer telefonu 515 508 740 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 i podać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 2. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 3. imię i nazwisko pacjenta,
 4. kryterium kwalifikujące do przewozu:
 • stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
 • wiek powyżej 70 lat i oświadczenie, że pacjent nie może samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, w szczególności porusza się na wózku inwalidzkim,
 1. adres zamieszkania pacjenta,
 2. adres punktu szczepień,
 3. data szczepienia,
 4. godzina szczepienia,
 5. określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

Po szczepieniu mikrobus odwiezie osobę niepełnosprawną do miejsca zamieszkania.

Należy też liczyć się z brakiem możliwości przewozu w zgłaszanym terminie. Z tego powodu ustalona została następująca hierarchia obsługi:

 1. kolejność zgłoszeń wpływająca na komplet przewożonych osób (zgodnie z zasadami określonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny mogą to być maksymalnie 4 osoby łącznie z opiekunami),
 2. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 3. osoby powyżej 70 roku życia niemogące samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Gmina nie organizuje przewozu zespołu szczepiennego do osób leżących w domach. Jest to zadanie punktów szczepień. Lekarz POZ w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia szczepień pacjentów realizuje transport dedykowany osobom, które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego.

Opracowanie: Agnieszka Gryglas – Sekretarz Gminy Poświętne – gminny koordynator ds. szczepień przeciwko COVID-19.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Narodowy
Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować
przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski.
Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale
także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo
Polaków.

Od 15 stycznia 2021 r. na
szczepienia przeciw COVID-19 mogą zarejestrować się osoby powyżej 80. roku życia. Od 22 stycznia taką
możliwość będą mieli także seniorzy,
którzy skończyli 70 lat.
 Szczepienia dla tych grup
rozpoczną się 25
stycznia 2021 r.

Jak się zarejestrować?

Rejestracja
na szczepienia jest szybka i prosta. Można zarejestrować się na kilka sposobów:

 • dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinie Narodowego Funduszu
  Zdrowia 989,
 • elektronicznie za pomocą strony gov.pl/szczepimysie,
 • bezpośrednio w punkcie szczepień (mapa i dane kontaktowe
  dostępne są tutaj).

Na terenie naszej Gminy będzie można się zaszczepić:

 • Przychodnia
  Zdrowia w Poświętnem – ul. Szkolna 4, 05 – 326 Poświętne (od dnia 04.01.2021 r. Przychodnia
  Centrum prowadzi rejestrację pacjentów na bezpłatne
  i dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19. Pacjent może zapisać się
  telefonicznie 25 633 35 55, osobiście lub za pośrednictwem
  elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
  internetowej 
  www.centrum.med.pl. Zapisy dotyczą
  wszystkich osób, również tych niezadeklarowanych do przychodni.
  Szczepienia odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad przeprowadzania
  i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniem
  wirusem SARS-CoV-2).

Mieszkańców Gminy Poświętne,
którzy będą chcieli zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z
dotarciem do punktu szczepień – 
Przychodnia Zdrowia w Poświętnem ul.
Szkolna 4, 05 – 326 Poświętne, prosimy
o kontakt telefoniczny z punktem zgłoszeń potrzeb transportowych oraz
informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 tj. z Sekretarzem Gminy
Poświętne – Panią Agnieszką Gryglas pod numerem telefonu 515 508 740
czynnym poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30.

Punkt informacyjny czynny będzie
przez okres realizacji
Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uwaga: Z
bezpłatnego transportu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
Transport na szczepienie dedykowany jest też osobą powyżej 70. roku życia,
mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu
szczepień.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 mln

Gmina Poświętne złożyła 3 wnioski o uzyskanie dofinansowania do wymienionych niżej inwestycji:

1. Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców gminy poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik.

2. Modernizacja drogi gminnej relacji Nadbiel-Czubajowizna3. Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej w urządzenia do wykrywania skażeń oraz ochrony ludności przed skażeniami.Wszystkie

3 wnioski uzyskały wsparcie z RFIL.


Planowany termin zakończenia ww. inwestycji – grudzień 2021 r.

Wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny

Niewiele czasu zostało na złożenie wniosków o przyznane wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny

Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Ten nabór pierwotnie miał się zakończyć 24 listopada br., ale Prezes ARiMR Halina Szymańska podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru o miesiąc.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Ponieważ 24 grudnia 2020 r. placówki ARiMR (biura powiatowe; oddziały regionalne, centrala) są nieczynne, zainteresowani złożeniem tego dnia wniosku o przyznanie pomocy, mogą to zrobić za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej nadanej w oddziale Poczty Polskiej.

Oferta pomocy, finansowana z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. złotych.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. złotych.

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Przypominamy, że trwają jeszcze nabory wniosków o przyznanie pomocy
z PROW 2014 – 2020:

– na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
– do 30 grudnia 2020 r.

– na modernizację gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie
– do 28 stycznia 2021 r.

– na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – do 31 grudnia 2020 r.

– na pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF) – do 31 grudnia 2020 r.

– na wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej – nabór do 13 stycznia 2021 r.

A od 29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.
Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Dość wspomnieć, że w samym tylko województwie mazowieckim obowiązkowi spisowemu podlegało blisko ćwierć miliona użytkowników gospodarstw rolnych.
Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biura Spisowe. Jednak całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołtysów i innych liderów społeczności lokalnych.
To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było dotarcie do każdego rolnika na Mazowszu. Dlatego tak istotne było, żeby informację o obowiązku spisania gospodarstwa rolnego przekazywały instytucje i osoby, które cieszą się autorytetem w społeczności lokalnej.
Wyrażając uznanie dla tych działań, Urząd Statystyczny w Warszawie i Gminne Biuro Spisowe dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się…

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni
co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów
do sterowania nawadnianiem.

Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc.
w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż
15 tys. zł.

Druga propozycja wsparcia adresowana jest doprzedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach.

O dofinansowanie na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” może ubiegać się osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty o przyznanie pomocy na rozwój usług rolniczych Agencja przyjmuje do 13 stycznia 2021 r., na inwestycje
w nawadnianie gospodarstw
do 28 stycznia przyszłego roku.

BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM W SEZONIE ZIMOWYM

Jesień i zima są okresami kiedy rolnicy pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie zmiennych i niskich temperatur. To również okres konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń rolniczych po intensywnych pracach polowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach trzech kampanii prowadzi działania prewencyjne mające na celu zwiększanie świadomości rolników dotyczącą zagrożeń występujących w środowisku wiejskim, a tym samym zmniejszać liczbę wypadków w rolnictwie.

                      Warto stosować następujące zasady postępowania przy konserwacji, naprawie i parkowaniu maszyn:

 • zabezpieczaj pozostawione maszyny przed samoczynnym zjechaniem
  z pochyłości,
 • stabilnie podpieraj maszyny, aby zapobiec ich opadnięciu lub przewróceniu,
 • parkuj maszyny w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla poruszających się w pobliżu osób,
 • zabezpiecz przed opadnięciem maszyny, które remontujesz,
 • naprawy sprzętu należy wykonywać przy wyłączonym silniku, wyjęciu kluczyka ze stacyjki i uruchomieniu hamulca postojowego,
 • ciągniki i maszyny rolnicze powinny być przechowywane w miejscu
  i w sposób zapobiegający okaleczeniu ludzi i zwierząt.


 Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu przy pierwszych przymrozkach może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni.

Przyczynami upadków w sezonie jesienno-zimowym najczęściej są:

 • zły stan nawierzchni podwórzy (grząskość, śliskość, brak odprowadzenia wód opadowych, brak dbałości o właściwy stan ciągów komunikacyjnych np. w czasie zimy zaśnieżenie lub oblodzenie, zamarznięte grudy ziemi),
 • brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego, zabrudzonego lub nadmiernie wyeksploatowanego obuwia roboczego.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym zakresie i kierować się następującymi zasadami, aby zmniejszyć ryzyko upadku:

 • zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie (usuwaj zbędne przedmioty i niweluj nierówności),
 • wyrównaj i w miarę możliwości utwardź nawierzchnię podwórza,
 • zadbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej,
 • zimą na bieżąco likwiduj śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem lub solą gospodarczą,
 • zadbaj o właściwe oświetlenie podwórzy,
 • sprawdzaj stan stopni w maszynach rolniczych, drabinach i podestach przed ich użyciem,
 • pamiętaj, że schody zewnętrzne po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone – zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału,

Hodowla zwierząt inwentarskich zwłaszcza w okresie zimowym w trybie zamkniętym wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. W czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta, Podczas obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także uderzenia i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karmy oraz upadające przedmioty.

Warto stosować podstawowe zasady podczas obsługi zwierząt:

 • bądź zdecydowany, ale spokojny i ostrożny,
 • uprzedzaj zwierzęta głosem, że się zbliżasz,
 • nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia,
 • jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem,
 • nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu,
 • nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu,
 • nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi,
 • nie używaj naprawianych prowizorycznie łańcuchów np. drutem,
 • do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego przyczep.

Dbaj o właściwy stan budynków inwentarskich, które powinny być czyste, przestronne, dobrze oświetlone z wydzielonymi stanowiskami dla zwierząt oraz korytarzami paszowymi. Zadbaj o bieżącą wodę na stanowiskach dla zwierząt i kontroluj okresowo instalację elektryczną. Budynki inwentarskie spełniające powyższe warunki zapewnią zwierzętom dobrostan, a Tobie Rolniku bezpieczną pracę przy ich obsłudze.

Statystyki wypadkowe pokazują, że znajomość przepisów to jedno, a stosowanie tej wiedzy na co dzień w trakcie wykonywania pracy to już inna kwestia – każdy rolnik powinien nie tylko znać zasady bezpiecznej pracy, ale przede wszystkim przestrzegać ich w życiu codziennym.

                                                                                     Opracowała

                                                                  Placówka Terenowa KRUS

                                                                           w Wołominie

Doradztwo Rolnicze

W dniach 23 – 27.11.2020 r. dyżur Doradcy Rolniczego – Pani Anny Wieczorek będzie pełniony w systemie pracy zdalnej.

Tel. 515-891-096

Masz problem ze spisem rolnym? Dzwoń na infolinię!

Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

W jakich sprawach należy zwrócić się do infolinii spisowej? Oto lista najczęściej zgłaszanych przez rolników problemów, które pomoże rozwiązać konsultant telefoniczny:

– nie mam listu od Prezesa GUS z numerem gospodarstwa rolnego, więc nie mogę się zalogować do aplikacji spisowej;

– rozpocząłem/-ęłam samospis internetowy, ale formularz został zablokowany;

– nie mogę dłużej czekać i chcę się spisać przez telefon w tym momencie;

– chcę się spisać i zostawić numer telefonu do siebie, żeby to rachmistrz zadzwonił i wtedy razem spiszemy moje gospodarstwo rolne.

To proste! NIE ZWLEKAJ – wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i załatwione!

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Nabór na szkolenia na rozwój działalności gospodarczej.

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru na rozwój działalności Lokalna Grupa Działania “Równiny Wołomińskiej” planuje zorganizować szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić, podpisać i przesłać mailowo na adres biuro@lgdrw.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem LGD mailowo: biuro@lgdrw.pl lub t.olszewski@lgdrw.pl bądź telefonicznie: 29 649 18 31 lub 662 329 278. Termin przesyłania kart zgłoszeniowych to 16.11.2020.

Ankieta dla podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych dotycząca skutków pandemii COVID-19

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej przeprowadza ankietę w celu monitorowania wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

Dzięki ankiecie będzie można lepiej zrozumieć odporność podmiotów w łańcuchu rolno-spożywczym, ich ograniczenia oraz ich reakcje na zaistniałą sytuację, co umożliwi przygotowanie odpowiednich danych na potrzeby kształtowania polityki UE. Ankieta obejmuje dwa różne okresy: etap I (okres blokady) oraz etap II (okres odbudowy). Przedmiotem analizy są również oczekiwania podmiotów dotyczące przyszłych możliwych i niezbędnych środków wsparcia działalności rynkowej.

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, dostępnej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators

Język polski można wybrać klikając zakładkę language w prawym górnym rogu otworzonej po kliknięciu na link strony.

Termin wypełnienia ankiety został przedłużony do 30 listopada.

Rolniku, spisz się i daj wygrać sobie, swojej gminie i polskiemu rolnictwu!

Spis rolny jest obowiązkiem i każdy użytkownik gospodarstwa rolnego MUSI się z niego wywiązać! Warto to zrobić tym bardziej, że przy okazji można wziąć udział w licznych konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

Pierwsza szansa na wygraną pojawia się po zakończeniu internetowego samospisu dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Gdy formularz spisowy zostanie wypełniony, aplikacja zapyta o chęć udziału w loterii. Jeśli rolnik się na to zdecyduje, otrzyma unikatowy kod potwierdzający samospis. Kod należy zarejestrować w trakcie trwania akcji (1.10.2020 – 22.11.2020 r.) na stronie loterii https://loteria.spisrolny.gov.pl/. Potem zostaje już tylko śledzić transmisje online w mediach społecznościowych GUS z losowań i liczyć na szczęśliwy traf!

Do rolników z terenu województwa mazowieckiego skierowana jest też akcja „Najszybsi w PSR każdego dnia”. Codziennie nagrodzonych zostanie 50 pierwszych osób, które W DNIU ZAKOŃCZENIA wypełniania formularza Powszechnego Spisu Rolnego PRZYŚLĄ JAK NAJSZYBCIEJ ZGŁOSZENIE do udziału w Akcji. Jest to niezwykle proste i szybkie. Wystarczy wpisać nr gospodarstwa z ankiety samospisu i adres do wysyłki nagrody na stronie: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/najszybsi_psr Akcja będzie trwać od 10 listopada do końca miesiąca.

Dzięki spisowi rolnemu wygrywać mogą też mazowieckie gminy. W Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego gminy, które wykażą się najwyższym odsetkiem osób spisanych w samospisie internetowym, otrzymają atrakcyjne zestawy sprzętu informatycznego. Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie przekaże zwycięzcom również nagrody przeznaczone dla gminnych szkół i przedszkoli.

Zapraszamy też do konkursu otwartego dla każdego bez względu na wiek i miejsce zamieszkania – nie trzeba być rolnikiem, ani mieszkać na wsi. Wystarczy wziąć swój telefon, nagrać krótki, maksymalnie 1-minutowy film i odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego liczy się rolnictwo?”. Najlepsza praca zostanie wyemitowana w TVP3 Warszawa, a jego twórca otrzyma atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-filmowy-dlaczego-liczy-sie-rolnictwo/.