Uwaga! Informacja dla Mieszkańców o spotkaniu w dniu 31.01.2024 r.  w sprawie rozbudowy linii kolejowej na terenie Gminy Poświętne przełożona na 26 luty 2024 na godz. 17.00

Link do strony z informacjami o konsultacjach: https://www.konsultacje-projektu-swlk29-tluszcz-ostroleka.pl/

Uwaga! Informacja dla Mieszkańców o spotkaniu w dniu 31.01.2024 r.  w sprawie rozbudowy linii kolejowej na terenie Gminy Poświętne przełożona na 26 luty 2024 na godz. 17.00

„Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach Projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Jednym z wymogów projektu jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych mające na celu przedstawienie docelowego zakresu inwestycji.

Spotkanie informacyjne obejmujące m in. odcinek linii kolejowej przechodzącej przez Gminę Poświętne odbędzie się 26.02.2024 r. o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne I piętro ul. Krótka 1, 05 – 326 Poświętne.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostaną rozwiązania wybranego wariantu w zakresie planowanego układu torowego, stacji i przystanków, przejazdów i układów drogowych oraz innych obiektów inżynieryjnych (kładki i przejścia dla pieszych i rowerów). W drugiej części uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań do proponowanych rozwiązań.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

Z poważaniem Zespół BBF Sp. z o.o.