UWAGA – CZYSTE POWIETRZE !!!!!

Urząd Gminy Poświętne przestrzega Mieszkańców przed firmami wykonawczymi, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie gminy oferując odpłatne usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków w ramach Programu “Czyste Powietrze”, powołując się na współpracę z Urzędem Gminy w Poświętnem. Gmina Poświętne, na podstawie porozumienia z WFOSiGW w Warszawie samodzielnie prowadzi nieodpłatny punkt konsultacyjny. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

W związku z licznymi pytaniami oraz zgłoszeniami telefonicznymi, które miały miejsce w ostatnich dniach, przestrzegamy mieszkańców przed pseudo-urzędowymi firmami oferującymi odpłatne usługi przygotowania wniosku oraz realizację inwestycji.
Firmy te sugerują, że realizują inwestycję we współpracy z Urzędem Gminy w Poświętnem. Taka współpraca firmy wykonawczej z Urzędem Gminy w Poświętnem jak i programami unijnymi, o których piszą, nie ma pokrycia w rzeczywistości.