Urząd Gminy Poświętne 2 maja 2022 (poniedziałek) będzie nieczynny.

Dzień ten zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy – 2 maja 2022 r. został wyznaczony jako dzień wolny od pracy.

Jednocześnie informujemy, iż obowiązkowe odpracowanie za 2 maja 2022 roku odbędzie się 2 kwietnia 2022 roku (sobota) w godzinach pracy Urzędu Gminy Poświętne tj. 730-1530