Uroczystość z okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego odwołana