Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

         Urząd Gminy Poświętne przypomina, że dla Gminy Poświętne dnia 17 listopada 2021 r. (środa) i dnia 18 listopada 2021 r. (czwartek) w Wołominie, ul. 1 Maja 36  

odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2001 i 2002 .

         Stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, będą zastosowane środki przewidziane przepisami prawa (grzywna lub kara ograniczenia wolności).