Program Ochrony Powietrza- konsultacje

Wójt Gminy Poświętne informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§20 i §21 uchwały, załączniki nr 6 i 11 do uchwały).

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu, Zarząd Województwa Mazowieckiego określił termin przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Konsultacje trwają od 2 marca 2020 r. do dnia 23 marca 2020 r.

Dodatkowo informuje się, że dnia 6 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26 odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego przybliżone zostaną cele i założenia programu. Spotkanie będzie miało charakter otwarty.

Projekt ww. programu dostępny jest w formie elektronicznej pod adresem: https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacie-spoleczne/konsultacie- spoleczne/art226juszaia-konsultacie-proiektu-nowego-programu-ochrony-powietrza.html.

Wersja papierowa programu dostępna jest w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (III piętro, pokój 308 i 314) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00).

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

tel. 25 752 03 90, 25 752 03 80, 25 752 03 10 fax. 25 752 03 90 wew.16
e-mail: sekretariat(a}ugpos\\netne.pl

Uwagi do programu można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza e-mail: powietrze@mazovia.pl.