MIAS 2022

W dniu 30.05.2022 r. Gmina Poświętne podpisała 5 umów w ramach „Mazowsze dla Sołectw 2022” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego . Dofinansowanie (10.000 zł z MIAS, oraz 10.000 zł z budżetu gminy) otrzymają następujące zadania:

Zakup i montaż pawilonu dla potrzeb sołectwa Wola Ręczajska,
Budowa chodnika w miejscowości Nowe Ręczaje,
Położenie posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Turze,
Budowa podjazdu przy siedzibie świetlicy w sołectwie Międzypole,
Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka